नली हबल्स

  • नली होबल्स रातो फलाम चोकर्स

    नली होबल्स रातो फलाम चोकर्स

    Hose Hobbles लाई पनि भनिन्छ पाइप क्ल्याम्पहरू रोटरी र अन्य उच्च चापका नलीहरूको छेउ सुरक्षित गर्नका लागि नली जडान असफल भएको अवस्थामा दुर्घटनाबाट जोगाउन प्रयोग गरिन्छ।