टोकरी पकड

  • नली अवरोधहरू बास्केट ग्रिप प्रकार आर

    नली अवरोधहरू बास्केट ग्रिप प्रकार आर

    ह्विप स्टपहरू उच्च दबाव नलीहरू रोक्नको लागि उत्कृष्ट तरिका हो।ह्विप स्टपको एक अद्वितीय डिजाइन छ जसले असफलताको समयमा उच्च दबावको नलीको वास्तविक र अप्रत्याशित ह्विपिङलाई रोक्छ।

  • केबल नेट कनेक्टर प्रकार RA

    केबल नेट कनेक्टर प्रकार RA

    ह्विप स्टपहरू उच्च दबाव नलीहरू रोक्नको लागि उत्कृष्ट तरिका हो।ह्विप स्टपको एक अद्वितीय डिजाइन छ जसले असफलताको समयमा उच्च दबावको नलीको वास्तविक र अप्रत्याशित ह्विपिङलाई रोक्छ।